Magnus Nilsson Produktion

Ett oberoende konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik med klimat och naturvård i skogen som specialiteter. Följer, folkbildar och forskar kring EUs klimatpolitik.

AKTUELLT: Online-kurs för journalister om EU:s nya klimatpolitik 6, 8 eller 11 mars

Inför valet till Europaparlamentet 9 juni är klimatfrågan stekhet. Mycket talar dock för att även frågan hur Sverige nationellt ska klara att leva upp till EU:s nya klimatlagstiftning kommer att växa i betydelse och journalistisk relevans: Kommer det att vara möjligt för regeringen Kristersson att både göra det EU-lagstiftningen kräver och överleva?

Du som är journalist: Tag chansen att lära dig hur de centrala delarna av EUs nya klimatpolitik fungerar, och vad som kommer att bli de hetaste frågorna inför EP-valet och på den svenska, politiska scenen.

Jag har i ett drygt decennium följt hur unionens klimatpolitik utvecklats, skrivit ett antal rapporter i ämnet (senast för ESO, se nedan). Jag bistod dessutom John Hassler i hans uppdrag för regeringen 2023. Sedan några år driver jag Klimat- och naturvårdsbloggen där jag oftast skriver om EU:s klimatpolitik.

På en halvtimme ger jag dig en grundkurs om de centrala delarna av unionens lagstiftning, därefter finns det utrymme för frågor under (minst) en halvtimme.

Tre tillfällen: onsdag 6 mars, fredag 8 eller måndag 11 mars 2024. Alla gångerna med start 10.00.

Frivillig avgift 250 kr plus moms. Ange eventuell faktureringsadress i anmälan.

Anmälan senast 1 marsmagnus@nilssonproduktion.se eller på kontaktformuläret. Ange i anmälan vilket datum du vill delta, till vilken mailadress du vill att jag skickar anslutningslänken, samt eventuell faktureringsadress. OBS – enbart för journalister. Ange i anmälan redaktion eller vilka du brukar frilansa för.

Kursen körs över Teams.

Tipsa gärna kollegor!

———————————–

NÅGRA RAPPORTER JAG SKRIVIT SJÄLV ELLER TILLSAMMANS MED ANDRA:

Temperaturhöjning i klimatpolitiken – en ESO-rapport om EU:s nya lagstiftning i svensk kontext. (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO 2023:7). Komplettering till ESO 2023:7.

Långväga resande i linje med klimatmålen. Forskningsrapport som jag varit med och författat. (KTH 2022)

Koll på virket? En rapport om hur regelverket beträffande nyckelbiotoper i den centraliserade nationella riskbedömningen för FSC Kontrollerat virke implementerats. (FSC Sverige 2021)

Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet ”Levande skogar” (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO 2018:4)