Magnus Nilsson Produktion

Ett oberoende konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik med klimat och naturvård i skogen som specialiteter. Följer, folkbildar och forskar kring EUs klimatpolitik.

 

NÅGRA RAPPORTER JAG SKRIVIT SJÄLV ELLER TILLSAMMANS MED ANDRA:

Temperaturhöjning i klimatpolitiken – en ESO-rapport om EU:s nya lagstiftning i svensk kontext. (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO 2023:7). Komplettering till ESO 2023:7.

Långväga resande i linje med klimatmålen. Forskningsrapport som jag varit med och författat. (KTH 2022)

Koll på virket? En rapport om hur regelverket beträffande nyckelbiotoper i den centraliserade nationella riskbedömningen för FSC Kontrollerat virke implementerats. (FSC Sverige 2021)

Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet ”Levande skogar” (Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO 2018:4)