Magnus Nilsson Produktion

Ett oberoende konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik med transportfrågor, klimat och naturvård som specialitet med särskild kompetens när det gäller EU-anknutna frågor inom transport och klimat.

NYHET. Läs gärna min nya rapport EU, Sverige och klimatet. En guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik. (Arena Idé 2019)