Magnus Nilsson Produktion

Ett oberoende konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik med transportfrågor, klimat och naturvård som specialitet med särskild kompetens när det gäller EU-anknutna frågor inom transport och klimat.

NY RAPPORT: Nu är det på allvar. Din snabbguide till ”Fit for 55” – kommissionens förslag till ny klimatlagstiftning för Europeiska Unionen. (Magnus Nilsson Produktion 2021)

Läs också gärna:

På väg mot 2050. Politik för ett klimatneutralt EU. (Global Utmaning, 2021)  Bandning av lanseringsevent (med bl.a. Jytte Guteland, Isabella Lövin och Anders Wijkman).

EU, Sverige och klimatet. En guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik. (Arena Idé 2019)

TIDIGARE FORSKNINGSRAPPORTER:

En rättvis omställning av transportsystemet. En analys av de sociala effekterna av styrmedel för minskade klimatutsläpp. (Lunds universitet 2020). Tillsammans med Lena Hiselius, Jamil Khan, Lena Smidfelt Rosqvist, Emma Lund & Lars Nilsson.

Vägskatt för personbilar. (IVL Svenska Miljöinstitutet 2020). Tillsammans med Magnus Hennlock, Cecilia Hulth, Tomas Kåberger, Lars Nilsson, Anders Roth & Frances Sprei.

Styrmedel för att begränsa det globala flygets klimatpåverkan – ett svenskt perspektiv (Kungliga Tekniska Högskolan/Chalmers Tekniska Högskola/Magnus Nilsson Produktion, 2020). Tillsammans med Jörgen Larsson och Jonas Åkerman.

Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet ”Levande skogar” (Expertgruppen för Studier i offentlig ekonomi, 2018)