Rapporter m.m.

2019

190506 ”EU, Sverige och klimatet – en guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik.” 88 sidor, Arena Idé

2018

181221 Transporter, klimat och internationell regelutveckling – en omvärldsanalys. 56 sidor, Trafikanalys.

180319 ”Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skog.” 174 sidor. Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi.

2015

150811 Beskrivning och analys av Obamas klimatplan för energisektorn i USA ”Clean Power Plan”

2014

141205 ”Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering.” Rapport, 60 sidor, Arena Idé.

2013

130322 ”Minimera reservatsarealen. Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen.” Arena Idé.

Presentation i samband med lansering av rapport till Arena Idé: ”Minimera reservatsarealen”

2011

Rapport till Trafikanalys: Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2012, bilaga 2 ”Svenska trafikskatter 2011”

Rapport till Trafikanalys: Transportpolitiska mål i de nordiska länderna

2010

Rapport om Stockholmstrafiken
Naturskyddsföreningen, projektledare och huvudförfattare

Vitbok: Naturvårdspolitiken i Sverige 2006–2010

Naturskyddsföreningen, medförfattare, redigering

2009

Rapport om klimatet och trängselfrågorna i Stockholms trafikplanering
Naturskyddsföreningen

2008

Förslag till lag om trängselavgifter
Naturskyddsföreningen, tillsammans med Oscar Alarik

A weighty decision – om kryphål i EUs lagstiftning om bilar och CO2

Naturskyddsföreningen, projektledare

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning?

Naturskyddsföreningen/Det Økologiske Råd/Norges Naturvernforbund/Nordiska Ministerrådet, medförfattare

2007

Kilometerskatt – bra för miljön, bra för ekonomin
Naturskyddsföreningen, projektledare

Lägre farter sparar liv och räddar miljön

Naturskyddsföreningen

Hur dyr måste soppan bli?

Naturskyddsföreningen

Minus 40 procent till 2020 – så går det till

Naturskyddsföreningen

2006

Slöseri med pengar, miljö och människoliv i vägplaneringen
Naturskyddsföreningen/Statens Institut för KommunikationsAnalys(SIKA)

Kampanjtidning om trängselavgifter

2003

Är du trött på bilköer och på försenade tåg och bussar? Det är vi med
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Trafikmässigt optimerade vägavgifter i Stockholm

Naturskyddsföreningen i Stockholms län, projektledare

2001

Regionplan på villovägar?
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

2000

Så kan trängselavgifter avskaffa bilköerna i Stockholm
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

1998

Kan man rösta på mer natur och gröna kilar i Stockholms län?
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Valenkät

1996

Naturskyddsföreningens förslag till bilavgifter i Stockholm
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

1995

To clear the air over Europe
AirClim