Rapporter m.m.

2022

220111 Långväga resande i linje med klimatmålen. Forskningsrapport.

2021

211213 Koll på virket? En rapport om hur regelverket beträffande nyckelbiotoper i den centraliserade nationella riskbedömningen för FSC Kontrollerat virke implementerats.

210928 Nu är det allvar. Din snabbguide till ”Fit for 55” – kommissionens förslag till ny klimatlagstiftning för Europeiska Unionen

210330 På väg mot 2050. Politik för ett klimatneutralt EU.

210317 Fem kritiska frågor om den automatiska annulleringsmekanismen (CM=Cancellation Mechanism) i EUs utsläppshandel. Naturvårdsverket.

2020

201216 EUs utsläppshandel 2020. Landsorganisationen (LO).

200702 Styrmedel för att begränsa det globala flygets klimatpåverkan – ett svenskt perspektiv. Tillsammans med Jörgen Larsson, Chalmers Tekniska Högskola (Göteborg) och Jonas Åkermans Kungliga Tekniska Högskolan, (Stockholm) (Uppdaterad och korrigerad version)

200124 Vägskatt för personbilar. IVL Svenska Miljöinstitutet. Tillsammans med Magnus Hennlock, Cecilia Hulth, Tomas Kåberger, Lars Nilsson, Anders Roth & Frances Sprei.

200123 En rättvis omställning av transportsystemet. En analys av de sociala effekterna av styrmedel för minskade klimatutsläpp. Lunds universitet. Tillsammans med Lena Hiselius, Jamil Khan, Lena Smidfelt Rosqvist, Emma Lund & Lars Nilsson.

2019

190506 ”EU, Sverige och klimatet – en guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik.” 88 sidor, Arena Idé

2018

181221 Transporter, klimat och internationell regelutveckling – en omvärldsanalys. 56 sidor, Trafikanalys.

180913 ”Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skog.” 174 sidor. Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi.

2015

150811 Beskrivning och analys av Obamas klimatplan för energisektorn i USA ”Clean Power Plan”

2014

141205 ”Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering.” Rapport, 60 sidor, Arena Idé.

2013

130322 ”Minimera reservatsarealen. Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen.” Arena Idé.

Presentation i samband med lansering av rapport till Arena Idé: ”Minimera reservatsarealen”

2011

Rapport till Trafikanalys: Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader 2012, bilaga 2 ”Svenska trafikskatter 2011”

Rapport till Trafikanalys: Transportpolitiska mål i de nordiska länderna

2010

Rapport om Stockholmstrafiken
Naturskyddsföreningen, projektledare och huvudförfattare

Vitbok: Naturvårdspolitiken i Sverige 2006–2010

Naturskyddsföreningen, medförfattare, redigering

2009

Rapport om klimatet och trängselfrågorna i Stockholms trafikplanering
Naturskyddsföreningen

2008

Förslag till lag om trängselavgifter
Naturskyddsföreningen, tillsammans med Oscar Alarik

A weighty decision – om kryphål i EUs lagstiftning om bilar och CO2

Naturskyddsföreningen, projektledare

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning?

Naturskyddsföreningen/Det Økologiske Råd/Norges Naturvernforbund/Nordiska Ministerrådet, medförfattare

2007

Kilometerskatt – bra för miljön, bra för ekonomin
Naturskyddsföreningen, projektledare

Lägre farter sparar liv och räddar miljön

Naturskyddsföreningen

Hur dyr måste soppan bli?

Naturskyddsföreningen

Minus 40 procent till 2020 – så går det till

Naturskyddsföreningen

2006

Slöseri med pengar, miljö och människoliv i vägplaneringen
Naturskyddsföreningen/Statens Institut för KommunikationsAnalys(SIKA)

Kampanjtidning om trängselavgifter

2003

Är du trött på bilköer och på försenade tåg och bussar? Det är vi med
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Trafikmässigt optimerade vägavgifter i Stockholm

Naturskyddsföreningen i Stockholms län, projektledare

2001

Regionplan på villovägar?
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

2000

Så kan trängselavgifter avskaffa bilköerna i Stockholm
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

1998

Kan man rösta på mer natur och gröna kilar i Stockholms län?
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Valenkät

1996

Naturskyddsföreningens förslag till bilavgifter i Stockholm
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

1995

To clear the air over Europe
AirClim