Om företaget

Magnus Nilsson Produktion är ett oberoende konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik med transportfrågor, klimat och naturvård som specialitet med särskild kompetens när det gäller EU-anknutna frågor inom transport och klimat, bl a skattefrågor.

Jag som driver företaget heter Magnus Nilsson och har en professionell bakgrund som lärare och journalist, bl a inom lokalradion, vid dåvarande Riksradions miljöredaktion och vid Sveriges Radios Eko-redaktion. 1988-1994 arbetade jag som pressekreterare, senare som expert på skogs- och trafikfrågor vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Som ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län 1995-2003 tog jag initiativ till och ledde kampanjen ”Skydda Storstockholms gröna kilar” som så småningom ledde fram till programmet ”Aldrig långt till naturen”.

Läs handlingsprogrammet Aldrig långt till naturen

Jag var också drivande i det arbete med trängselavgifter som så småningom ledde till att trängselskatter infördes i Stockholm. 1994 var jag med och grundade föreningen Gröna bilister (numera Gröna mobilisera) och var 1994–98 redaktör för föreningenstidskrift Trafik & Miljö. 1996-2011 satt jag i styrelsen för European Federation for Transport & Environment (T&E), en av de ledande och mest respekterade miljönätverken iBryssel. 2003–04 arbetade jag vid regeringskansliet med bland annat infrastrukturfrågor och den lagstiftning som möjliggjorde införandet av trängselskatt i Stockholm.

På uppdrag av T&E följde jag  som ”senior campaigner” 2010-2013 de pågående översynerna av EUs energiskattedirektivet och momsdirektivet, bägge med avgörande betydelse för Sveriges och EUs möjligheter att nå antagna miljömål.

I mars 2013 publicerade tankesmedjan Arena Idé min rapport ”Minimera reservatsarealen. Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen”.

I december 2014 gav samma tankesmedja ut min rapport ”Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering”. Tillägg och rättelser 150324 RÄTTELSE – UPPDATERING.

På uppdrag av ESO, finansdepartementets Expertgrupp för Studier i Offentlig ekonomi, skrev jag rapporten ”Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar”, som gavs ut i september 2018. Rapporten plus några videosnuttar hittar du här.

I maj 2019 gav tankesmedjan Arena Idé ut min rapport ”EU, Sverige och klimatet – en guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik”, som är en genomgång och analys av hur EU:s klimatlagstiftning fungerar efter de stora omarbetningar som skedde 2017-2019.

När jag tror att jag har något att tillföra deltar jag i debatten om miljö, klimat, transporter, naturvård. Du hittar mina senaste debattinlägg här. Våren 2017 startade jag Klimat- och naturvårdsbloggen.

I övrigt – se CV.