Om företaget

Magnus Nilsson Produktion är ett oberoende konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik med transportfrågor, klimat och naturvård som specialitet med särskild kompetens när det gäller EU-anknutna frågor inom transport och klimat, bl a skattefrågor.

Medarbetare

Magnus Nilsson har en professionell bakgrund som lärare och journalist, bl a inom lokalradion, vid dåvarande Riksradions miljöredaktion och vid Sveriges Radios Eko-redaktion. Därefter har han sedan 1988 verkat som pressekreterare, senare som expert på skogs- och trafikfrågor vid Naturskyddsföreningens rikskansli. Som ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län 1995-2003 tog han initiativ till och ledde kampanjen ”Skydda Storstockholms gröna kilar” som så småningom ledde fram till programmet ”Aldrig långt till naturen”.

Läs handlingsprogrammet Aldrig långt till naturen

Magnus Nilsson var också drivande i det arbete med trängselavgifter som så småningom ledde till att trängselskatter infördes i Stockholm. 1994 var han med och grundade föreningen Gröna bilister och var 1994–98 redaktör för Trafik & Miljö. 1996-2011 satt han i styrelsen för European Federation for Transport & Environment (T&E). 2003–04 arbetade han vid regeringskansliet med bland annat infrastrukturfrågor och den lagstiftning som möjliggjorde införandet av trängselskatt i Stockholm.

På uppdrag av T&E följde han som ”senior campaigner” 2010-2013 de pågående översynerna av EUs energiskattedirektivet och momsdirektivet, bägge med avgörande betydelse för Sveriges och EUs möjligheter att nå antagna miljömål.

I mars 2013 publicerade tankesmedjan Arena Idé hans rapport ”Minimera reservatsarealen. Om kostnadseffektiva vägar att nå miljömålet i skogen”.

I december 2014 gav samma tankesmedja ut hans rapport ”Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering”. Tillägg och rättelser 150324 RÄTTELSE – UPPDATERING.

På uppdrag av ESO, finansdepartementets Expertgrupp för Studier i Offentlig ekonomi, tog Magnus fram rapporten ”Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar”, som gavs ut i september 2018. Rapporten plus några videosnuttar hittar du här.

I maj 2019 gav tankesmedjan Arena Idé ut hans rapport ”EU, Sverige och klimatet – en guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik”, som är en genomgång och analys av hur EU:s klimatlagstiftning fungerar efter de stora omarbetningar som skedde 2017-2019.

I september 2021 publicerade jag ett Nu är det på allvar. Din snabbguide till ”Fit for 55″ – kommissionens förslag till ny klimatlagstiftning för Europeiska Unionen”.

Magnus deltar flitigt i debatten om miljö, klimat, transporter, naturvård. Du hittar hans senaste debattinlägg här. Våren 2017 startade han Klimat- och naturvårdsbloggen.

I övrigt – se CV.