19.10.2017 Blogginlägg Inga kommentarer

Brexit har börjat – UK lämnar sannolikt utsläppshandeln redan vid årsskiftet

Sent igår kväll blev representanter för Kommissionen, Parlamentet och Rådet ense om att ändra direktivet om utsläppshandel (Emissions Trading Scheme, ETS) på ett sätt som sannolikt innebär att Storbritannien redan från nyår de facto kommer att lämna utsläppshandeln. Det uppger nyhetsbrevet Carbon Pulse. Beslutet bygger på ett ändringsförslag som Parlamentet ställde sig bakom redan när man i september in plenum fastställde sin ståndpunkt inför de pågående s.k. trialog-förhandlingarna med regeringarna och Kommissionen.

Konkret innebär beslutet att de utsläppsrätter (EUA) som fr.o.m. 2018 kommer att delas ut gratis till brittiska anläggningar eller auktioneras ut av den brittiska staten kommer att ges en särskild identitet eller markering – ”EUA-UK”. Därmed kommer det alltså att finns fyra typer av utsläppsrätter i systemet:

  • – EUA, som kan användas var som helst i systemet
  • – EUAA, som enbart kan användas för att täcka utsläpp från luftfarten
  • – ”EUA-UK”, som enbart kan användas för att täcka utsläpp från stationära anläggningar i Storbritannien och flyg till/från Storbritannien
  • – ”EUAA-UK”, som enbart kan användas för att täcka utsläpp från luftfart till/från flygplatser i Storbritannien

Skälet till ändringen är att om ingen uppgörelse nås, kommer Storbritannien per automatik att lämna unionen två år efter det att man lämnade in sin begäran om utträde, vilket skedde 29 mars 2017. Enligt nuvarande tidtabell inträffar Brexit således den 29 mars 2019, varvid samtidigt även de brittiska företagens skyldigheter enligt EU-lagstiftningen att lämna in utsläppsrätter för att täcka gjorda utsläpp upphör.

Samtidigt är sista datum för aktörerna att lämna in utsläppsrätter till Kommissionen för att täcka sina utsläpp under 2018 den 30 april 2019, dvs. en dryg månad efter det att Brexit väntas ha inträffat.

Om man fortsatt att tilldela de brittiska företagen vanliga EUA och EUAA även för 2018, eller den brittiska regeringen fortsatt skulle ha kunnat auktionera ut sådana även för 2018, så skulle de brittiska företag som gratis fått eller köpt dessa utsläppsrätter knappast frivilligt komma att lämna in dem till Kommissionen senast 30 april 2019 (eftersom ju deras skyldighet att göra detta upphör i samband med Brexit en månad tidigare). Mera troligt är att de istället att kommer att försöka sälja dessa utsläppsrätter till aktörer från de länder som fortsatt kommer att omfattas av ETS, vilket både skulle dumpa marknaden och leda till högre utsläpp.

På motsvarande sätt kommer intresset att äga EUA-UK och EUAA-UK från aktörer som fortsatt kommer att omfattas av ETS rimligen att vara obefintligt eftersom utsläppsrätterna enbart får nyttjas för att täcka utsläpp i Storbritannien.

Konsekvensen av den överenskomna ändringen blir därmed att Storbritannien sannolikt de facto kommer att lämna den europeiska utsläppshandeln redan om drygt två månader, den 31 december 2017. Den brittiska statens auktionsintäkter från försäljning av utsläppsrätter kommer i och med gårdagens uppgörelse fr.o.m. 2018 antagligen att bli minimala. Enbart för 2018 handlar det om ett intäktsbortfall på sisådär 13 miljarder kronor.

Enda möjligheten att förhindra detta är om EU och den brittiska regeringen kommer överens om att ställa in eller skjuta upp Brexit.

Därutöver enades man även om att förlänga den begränsning av flygets inkludering i utsläppshandeln som gällt 2013-2016. I princip omfattas sedan 2012 allt flyg till eller från flygplatser inom EU (plus Island, Lichtenstein och Norge) av utsläppshandeln. För att underlätta internationella förhandlingar om flyget och klimatet är dock systemet 2013-2016 begränsat så att enbart flygningar mellan flygplatser inom EU etc omfattas (”stop-the-clock”). Eftersom det nu finns en uppgörelse om global utsläppskompensation (CORSIA) ville Kommissionen ursprungligen permanenta denna lösning. Det gillade inte parlamentet, som i stället krävde att om CORSIA inte uppvisat goda resultat senast 2020, så skulle systemet från 2021 expandera till det ursprungliga formatet. Den uppgörelse som slöts igår kväll innebär att denna expansion nu skjuts upp till 2024 och att den nuvarande begränsningen av systemet gäller t o m 2023.

Här kan du lämna en kommentar:

Lämna en kommentar