20.05.2022 Blogginlägg Inga kommentarer

Kommissionen vill minska beroendet av rysk energi genom att sälja fler utsläppsrätter – kan öka CO2-utsläppen med 230-240 miljoner ton

I onsdags presenterade EU-kommissionen sin stora plan för att minska EU-ländernas beroende av rysk olja och naturgas – REPowerEU. Paketet innehåller enorma satsningar på nya gasterminaler, ny produktion av förnybar energi, el och vätgas, rörledningar, gasterminaler, energieffektivisering etc. Fram till 2027 beräknas de föreslagna investeringarna kosta över 200 miljarder euro.

En stor del av kostnaderna – 20 miljarder euro – ska, enligt förslaget, täckas genom att hämta utsläppsrätter från den så kallade marknadsstabilitetsreserven under EUs utsläppshandelssystem, och sälja dem vid offentliga auktioner. Det framgår av det förslag till ändring av den lagstiftning (Decision (EU) 2015/1814) som styr reserven, som är en del av kommissionens paket.

I det så kallade MSR-beslutet föreslås att en ny punkt 6 adderas till artikel 1. (Hur MSR fungerar framgår av texten sist i bloggen.):

”6. By way of derogation from the first subparagraph, for a period until 31 December 2026, a number of allowances shall be released from the reserve and auctioned in accordance with Article 10e of Directive 2003/87/EC, until the amount of revenue obtained from such auctioning has reached EUR 20 billion.”

I utsläppshandelsdirektivet (Directive 2003/87/EC) föreslås samtidigt en ny artikel 10e, där den första punkten föreslås lyda:

“1. For the period until 31 December 2026, the allowances released pursuant to Article 1(6) of Decision (EU) 2015/1814 shall be auctioned until the amount of revenue obtained from such auctioning has reached EUR 20 billion. This revenue shall be made available to the Recovery and Resilience Facility established by Regulation (EU) 2021/241 and shall be implemented in accordance with the provisions of that Regulation.”

Med nuvarande marknadspriser skulle förslaget betyda att av de drygt 2 miljarder utsläppsrätter i reserven, som med nuvarande lagstiftning annars automatiskt kommer att annulleras vid årsskiftet 2023/24 (och därmed aldrig kommer att kunna utnyttjas för att täcka utsläpp), kommer 230-240 miljoner, motsvarande lika många ton koldioxid (fem-sex gånger de totala årliga svenska utsläppen), att istället auktioneras ut.

Genomförs kommissionens förslag, skulle därmed det totalt tillåtna utsläppsutrymmet för de stora energi- och industrianläggningar (plus flyget inom EU) som omfattas av utsläppshandelssystemet, och därmed EUs totala utsläpp, öka i motsvarande mån.

I vilken mån kommissionens förslag blir verklighet avgörs av hanteringen inom Europaparlamentet och i ministerrådet (EUs regeringar). Det tragikomiska är att dessa församlingar just nu istället är i full färd med att hantera förslag från kommissionen (inom ramen för det lagstiftningspaket som brukar kallas ”Fit for 55”) som inte alls handlar om att tillåta ökade utsläpp inom utsläppshandeln, utan tvärtom om att ganska snabbt minska utsläppsutrymmet genom att mer eller mindre hastigt trappa ned och helt upphöra med nyutgivningen av utsläppsrätter – se min senaste blogg.

Kommissionens nya förslag går direkt på tvärs med detta arbete.

Vad säger våra svenska Europaparlamentariker om kommissionens förslag? Vad säger våra partier? Och vad säger regeringen?

—————————————————————-

SÅ FUNGERAR MARKNADSSTABILITETSRESERVEN, MSR

  1. Om antalet oanvända utsläppsrätter som finns ute på marknaden (kallas Total Number of Allowances in Circulation, TNAC) – vid utgången av år 1 är större än 833 miljoner, ska under perioden 1/9 år 2 – 31/8 år 3 en andel av de utsläppsrätter som egentligen är avsedda att auktioneras ut, istället placeras i marknadsstabilitetsreserven, MSR. T.o.m. utgången av 2023 ska andelen som ”avlänkas” motsvara 24 procent, därefter 12 procent av TNAC.
  2. Från och med årsskiftet 2023/24 ska vid varje årsskifte då MSR innehåller fler utsläppsrätter än vad som auktionerades ut under det avslutade året, utsläppsrätter motsvarande denna skillnad plockas ur MSR och automatisk annulleras. (Denna regel väntas dock dess förr innan ändras så att reserven stället töms på det antal utsläppsrätter som överstiger 400 miljoner.) Första gången detta inträffar, årsskiftet 2023/24, beräknas drygt 2 miljarder utsläppsrätter över en natt plockas ur utsläppshandelssystemet och annulleras.
  3. Efter årsskiften då TNAC understiger 833 miljoner ”avlänkas” inga utsläppsrätter till MSR. Om TNAC vid ett årsskifte understiger 400 miljoner, auktioneras återstående utsläppsrätter i MSR ut i poster om 100 miljoner per år ända tills reserven är tömd.

 

Här kan du lämna en kommentar:

Lämna en kommentar


Warning: Use of undefined constant kriesi_pagination - assumed 'kriesi_pagination' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/nilssonproduktion.se/public_html/wp-content/themes/cubit/single.php on line 43