03.09.2018 Blogginlägg 4 kommentarer

Fem partier vill annullera svensk ”överprestation” på klimatområdet, tre kan tänka sig att sälja

Vad vill partierna göra med den svenska ”överprestation” gentemot EUs klimatlagstiftning som kan förutses?

I en tidigare blogg försökte jag reda ut vilken statistik över svenska växthusgasutsläpp som är lämpligast att använda om man ska försöka utvärdera olika regeringars klimatpolitik. Min slutsats är att den mest relevanta indikatorn är hur de utsläpp som sker utanför utsläppshandeln – det som inom EU regleras via ESD (Effort Sharing Decision) och ESR (Effort Sharing Regulation) – utvecklas.

I bloggen konstaterade jag samtidigt att det är långt ifrån självklart att stora svenska utsläppsminskningar i realiteten leder till att det totalt sett släpps ut mindre inom EU eller i världen. Länder som överpresterar enligt ESD/ESR kan sälja denna överprestation till något annat EU-land.

Om svenska överprestationer hanteras på detta sätt neutraliseras den klimatvinst som uppnåtts i Sverige.

Ett alternativ till att sälja överprestationen är att annullera den, vilket den nuvarande regeringen löpande gjort. I så fall innebär minskade utsläpp i Sverige att utsläppen i hela EU (och i världen) minskar.

Att ett parti har höga ambitioner när det gäller att minska de svenska ESD-/ESR-utsläppen är således i och för sig intressant, men denna ambition kan värderas först i kombination med hur partiet tänker sig att förvalta överprestationen.

Hittills har Sverige varje år överpresterat enligt ESD. Denna överprestation har den rödgröna regeringen successivt annullerat.

Framöver får frågan om annullering allt större betydelse. Om man jämför det beslutade svenska klimatpolitiska ramverket (där utsläppen 2030 ska vara minst 63 procent lägre än 1990) med det nya ESR, planerar Sverige att under 2020-talet släppa ut nästan 50 miljoner ton koldioxid mindre än vad EU-lagstiftningen tillåter. I kombination med annullering kan den svenska klimatpolitiken skärpa EUs politik en hel del.

Hur partierna anser att förväntade svenska överprestationer ska hanteras – sälja eller annullera? – är således en mycket central fråga i den svenska klimatdebatten, inte minst inför valet på söndag. Tyvärr tycks media ha missat detta.

För att försöka få fram besked till väljarna före valet genomförde jag under den senaste veckan en liten enkät med partiernas ledande företrädare.

Den fråga de fick att ta ställning till var:
UNDER DEN KOMMANDE MANDATPERIODEN VÄNTAS DE SVENSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER SOM SKER UTANFÖR UTSLÄPPSHANDELN OCH I STÄLLET REGLERAS UNDER ESD (EFFORT SHARING DECISION) OCH ESR (EFFORT SHARING REGULATION) BLI BETYDLIGT MINDRE ÄN DEN TILLDELNING SVERIGE HAR ENLIGT LAGSTIFTNINGEN.
VAD VILL DITT PARTI GÖRA MED DEN FÖRVÄNTADE ÖVERPRESTATIONEN?

Och så här svarade partierna. Till höger min kortfattade tolkning av beskeden.

Parti Svar Tolkning
Centerpartiet (Rickard Nordin) Vi vill annullera överskottet.

 

Ja.
Kristdemokraterna (Magnus Oscarsson) Tills vidare stöder vi inriktningen att Sverige annullerar sitt överskjutande utrymme under ESD/ESR. Oklart.
Liberalerna (Lars Tysklind) Liberalerna vill att Sverige ska annullera utsläppsrätter. Det är en effektiv klimatpolitik som leder till omställning och minskade utsläpp. Ja.
Miljöpartiet (Stina Bergström) Miljöpartiet vill självklart fortsätta att annullera Sveriges överprestation som uppstår under ESD och ESR. Vi behöver starkare klimatåtgärder från alla EU:s medlemsstater, inte lägre ambition. Ja.
Moderata samlingspartiet (Maris Malmer Stenergard)  

Moderaterna har tidigare gett uttryckt för att vi tycker det är problematiskt att en hög svensk ambitionsnivå leder till att andra EU-länder kan undvika sitt ansvar att sänka sina utsläpp. Detta skedde inte minst i samband med att beslutet om EU:s bördefördelning togs där Sverige fick EU:s högsta mål. Flera medlemsländer borde ha fått skarpare mål. Exakt hur en överprestation i förhållande till bördefördelningen kommer att hanteras är dock för tidigt att säga.

Oklart.
Socialdemokraterna (Åsa Westlund) Vi vill annullera. Ja.
Sverigedemokraterna (Martin Kinnunen)  

Vi har inget emot att annullera dem men om priset på dem är högt kan det vara mer effektivt att sälja och öka de internationella klimatinvesteringarna (eller annan åtgärd som skulle kunna tänkas vara mer effektiv sett mot kostnad per ton). Nu misstänker jag att värdet kommer att vara litet så att detta kommer att vara en låg kostnad men det är den principiella inställning vi har. Vi instämmer i det utlåtande Konjunkturinstitutet gjorde i våras om att detta på kort sikt kan vara en effektiv åtgärd.

Ja, om priset på AEA* är lågt.
Vänsterpartiet (Jens Holm)  

Vi vill att regeringen annullerar allt överskott av utsläppsrätter. Vi vill också i grunden reformera både ETS och bördefördelningen, ESR.

Ja.

*Under ESD/ESR kallas ett utsläppsutrymme på 1 ton AEA (Annual Emissions Allocation)

 

Sammanfattning:

Det finns en stabil majoritet för att fortsätta att annullera de svenska överprestationerna gentemot ESD och ESR.

S, MP, C, V och L. Stödjer annulleringslinjen utan förbehåll. Tillsammans stöds dessa partier för närvarande i opinonsmätningarna av 55-60 procent av väljarna.

M och KD ger i varierande utsträckning svävande svar på frågan. KD säger att de ”tills vidare” vill annullera, men håller uppenbarligen öppet för att övergå till att sälja utsläppsutrymme. M tycker det är ”för tidigt att säga” hur framtida överprestationer bör hanteras.

SD anser att valet mellan att sälja eller annullera bör styras av hur mycket man kan få betat för överprestationerna. Är priset högt bör man enligt SD sälja och använda pengar på ”internationella klimatinvesteringar”.

 

4 Svar to “Fem partier vill annullera svensk ”överprestation” på klimatområdet, tre kan tänka sig att sälja”

  1. […] en enkät med partierna, som jag gjorde strax före valet 2018, lovade samtliga de partier som ingår i eller släppte fram […]

  2. […] valet i höstas gjorde jag en enkät med riksdagspartierna, som avslöjade tänkvärda skillnader i synen på annulleringarna, skillnader som egentligen […]

  3. […] Fem partier vill annullera svensk ”överprestation” på klimatområdet, tre kan tänka sig att s… […]

  4. Elias Rosell skriver:

    Stort tack för att du lyfte denna fråga viktiga fråga och klargjorde partiernas åsikter.

Lämna en kommentar