08.06.2022 Blogginlägg Inga kommentarer

Kaotisk klimatvotering i Europaparlamentet

I eftermiddags skulle Europaparlamentet ha lagt fast sin syn på hur EUs utsläppshandel ska reformeras. Det gick så där, och slutade med att nästan hela översynen återförvisades för förnyad hantering i parlamentets miljöutskott (ENVI).

Det hela startade med att de drygt 700 ledamöterna snabbt voterade sig igenom en 16 sidor lång voteringslista med olika förslag till ändringar av lagstiftningen i förhållande till det lagförslag kommissionen presenterade i juli i fjol.

I huvudsak bifölls de förslag ENVI ställde sig bakom för ett par veckor sedan, men på några punkter avvek besluten.

När ledamöterna hanterat alla detaljförslag, skulle man ta ställning till det samlade voteringsresultatet. Det som då hände var att partigrupper både till höger och vänster gjorde tummen ned, varvid hela voteringsresultatet underkändes med knapp men klar majoritet.

Efter en del turbulens föreslog den ansvarige rapportören i utskottet, den tyske kristdemokraten Peter Liese, att hela ärendet skulle återvisas till ENVI, vilket bifölls med stor majoritet. Så nu ska ENVI återuppta förhandlingarna för att kunna få ihop ett samlat paket som förhoppningsvis ska få stöd vid en ny votering in plenum.

Det kan låta som om det finns hårda motsättningar, men intrycket är att åtminstone de tre största grupperna EPP (kristdemokrater) S&D (socialdemokrater) och Renew (liberaler) (kanske även de Gröna) med lite god vilja ganska snart kommer att kunna komma överens om en bred kompromiss.

Som en konsekvens av att huvudförslaget om ETS återvisades, beslöts att göra samma sak med två andra lagförslag, som är tätt kopplade till översynen av ETS, förslagen om att införa en ”gränsjusteringsmekanism för koldioxid” (”koldioxidtull”, CBAM), respektive en ny ”social klimatfond”. ENVI-betänkandena om dessa förslag skulle ha hanterats in plenum under onsdagen, men även dessa bägge förslag återvisas nu till ENVI.

På två områden kunde parlamentet dock fatta beslut under eftermiddagen:

– Parlamentet antog ett betänkande om de framtida reglerna för flygets inkludering antingen i EUs utsläppshandel eller i det globala klimatkompensationsprogrammet CORSIA.

– Det andra är ett lite bakvänt och rent formellt beslut som innebär att flyget inom EES under 2021 ska anses ha omfattats av både EUs utsläppshandel och CORSIA. Beslutet har ingen praktisk betydelse eftersom det under 2021 flögs så lite att det inte uppstår några kompensationskrav under CORSIA, men det innebär att flyget inom EES följer CORSIA-reglerna.

En sammanfattning av det som beslöts om flyget finns under rubriken ”d/Flyg” i min blogg från förra veckan. På en enda punkt avvek besluten om flyget från ENVIs betänkande (och kommissionens förslag). Parlamentet vill fram till 2030 fortsatt undanta allt flyg till/från och inom det som kallas ”outermost regions” (Azorerna, Madeira, Kanarieöarna Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion och Saint-Martin). Kommissionen ville begränsa undantaget till inrikesflyg mellan dessa regioner och deras moderländer.

Senare under onsdagen kommer parlamentet att rösta om ytterligare tre lagförslag:

– Kraven på medlemsstaterna att minska de utsläpp som sker utanför utsläppshandeln, ”ESR-förordningen”.

– Krav på medlemsstaterna att lagra in kol i landskapet och träprodukter, ”LULUCF-förordningen”.

– Krav på minskade CO2-utsläpp från personbilar och lätta lastbilar/bussar. Kommissionen och ENVI vill endast tillåta fordon med nollutsläpp från 2035 – oklart om den linjen går igenom.

Inspelningen av voteringen (som startade 12.30) finns här.

Här kan du lämna en kommentar:

Lämna en kommentar


Warning: Use of undefined constant kriesi_pagination - assumed 'kriesi_pagination' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/nilssonproduktion.se/public_html/wp-content/themes/cubit/single.php on line 43